работать


Překlad: pracovat
Transliterace: [rabotat`]

Příklady použití

Мне приходится много работать. [mne prikhòditsya mnògo rabòtat'] - Musím hodně pracovat
работать в качестве кого-то [rabòtat' v kàchistvi kavò-ta] - pracovat jako...Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci