что


Překlad: co
Transliterace: [chto]

Příklady použití

Благодаря тому, что... [blagadaryà tamù shto] - Vzhledem k tomu, že ...
В Мурманске недавно был открыт памятник коту Семёну. Как гласят городские легенды, в 90-годы хозяева кота возвращались из отпуска вместе с домашним питомцем. Однако, в пути Семён пропал. Потерявшийся в Москве кот прошёл 2000 км, чтобы вернуться домой. [v Murmanske nidavna byl atkryt pam'atnik katu Sem'onu. Kak glas'at garadskie ligendy, v 90-gody khazyaeva kata vazvrashalis` iz otpuska vmesti s damashnim pitomtsem. Odnaka, v puti Sem'on prapal. Pateryafshijsya v Maskve kot prashyol 20 km, chtoby virnut`sya damoj] - V Murmansku nedávno byl otevřen pomník kocouru Semenu. Podle městské legendy v 90 letech majitelé kocoura vraceli se z dovolené s domácím mazlíčkem. Nicméně, na cestě Semen byl pryč. Ztracený v Moskvě kocour šel 2000 kilometrů aby dostal se domů.
Дело в том, что на ней изображен Большой театр со знаменитой колесницей Аполлона, и Аполлон красуется здесь уже без фигового листа, который когда-то прикрывал его наготу. [Dèla v tom, shto na nej izabrazhòn Bal'shòj t'àtr sa znaminìtaj kalisnìtsej Аpalòna, i Аpalòn krasùitsya sdes' uzhè bes fìgavava listà, katòryj kagdà-ta prikryvàl jivò nagatù] - Faktem je, že ona zachycuje Velké divadlo se slavným vozem Apollóna a Apollon se vychloubá zde bez fíkového listu, který kdysi přikrýval jeho nahotu.
Доброта - это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. [dabrata - ehto to, chto mozhet uslyshat` glukhoj i uvidet` sl`epoj.] - Dobrotivost je to, co hluchý může slyšet a slepí vidět.
Если каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдёт что-нибудь хорошее, так и будет. [esli kazhdae utra vy budite prasypat`sya s mysl`yu o tom, chto sivodnya obyazatil`no praizoid'ot chto nibut` kharoshee, tak i budit] - Pokud se každé ráno budete probouzet s myšlenkou, že se stane dnes něco dobrého, určitě se tak stane.
Заметьте, пожалуйста, что... [zamèt'ti, pazhàlusta, shto] - Všimněte si, prosím, že ...
Извините, что вы сказали? [izvinìti shto vy skazàli] - Promiňte? Co říkáte?
Извините, что? [izviniti shto] - Promiňte, co?
Как ты относишься к тому, что некоторые говорят, что любовь можно купить за деньги? [kak ty atnòsish`sya k tamù shto nèkataryje gavaryàt shto lyubof' mòzhna kupit` za dèn`gi] - Co si myslíš o tom, že někteří říkají, že lásku lze koupit za peníze?
Книги - они как зеркала: в них лишь отражается то, что у тебя в душе. [Knigi - oni kak zerkala: v nikh lish' otrazhaetsya to, chto u tebya v dushe] - Knihy jsou jako zrcadla: oni jen odráží to, co je ve tvém srdci.
Мы сделаем вот что. [My sdèlajem vot chto] - Uděláme tuto věc.
Очень хорошо, что ты пришёл. [òchen' kharashò, shto ty prishòl] - Velmi dobře, že jsi přišel.
Письмо отражает душу, оно столь верное эхо голоса того, кто пишет, что утонченные умы относят письма к драгоценнейшим сокровищам любви. [pis`mo otrazhaet dushu ono stol` vernoe eh`kho golosa togo kto pishet chto utonchennye umy otnosyat <br> pis`ma k dragotsennejshim sokrovishham lyubvi] - Dopis odráží duše, je to jako věrné echo hlasu toho, který napsal, že sofistikované mozky považují dopisy za vzácné poklady lásky.
потому что [patamu chto] - protože
Спорю, что он музыкант. [spòryu, shto on muzykànt] - Vsadím se, že je to hudebník.
только что [tol`ka chto]
Ты любишь романтику? А что больше всего? [ty l'ubish` ramàntiku? a shto bòl`shi vsivò] - Miluješ romantiku? Co nejvíc?
Ты что с ума сошел? [ty shto s umà sashòl] - Zbláznil ses?
Что будете заказывать? [chto budete zakazyvat`] - Co budete objednávat?
Что будете на десерт? [shto bùdite na disèrt] - Co budete na dezert?
Что вы нам посоветуете посмотреть? [chto vy nam pasavetuite pasmatret`?] - Co nám doporučujete vidět?
Что вы порекомендуете? [chto vy porekomenduete?] - Co doporučujete?
что значит это слово? [chto znachit ehta slovo?]
Что можно посмотреть на этой выставке? [chto mozhna pasmatret` na ehtaj vystafke?] - Co si můžeme prohlédnout na této výstavě?
что произошло? [chto praizashlo?]
что происходит? [chto praiskhodit?]
Что ты больше любишь, делать комплименты или получать их? [shto ty bòl`shi l'ùbish,` dèlat` kamplimènty ìli paluchàt` ikh ] - Co máš rád víc-dostávat komplimenty nebo je přijímat?
Что это за памятник (здание)? [chto ehta za pam'atnik (zdanie)?] - Co to je ta památka (budova)?
Что это значит? [shto èhta znàchit] - Co to znamená?
Что это такое? [chto ehto takoe?] - Co je to?
Что это? [shto èhta] - Co je to?
Это не то, что я заказывал [ehto ne to, chto ya zakazyval] - To není to, co jsem si objednal
Я потерял багаж. Что мне делать? [ya patiryàl bagash. Shto mne dèlat'] - Ztratil jsem zavazadlo. Co mám dělat?
Я считаю, что он строитель. [ya sshitàyu sshto on straìtil'] - Myslím, že on je stavitel.
Я считаю, что… [ya schitàyu shto]
ясно, что он прав [yasna, chto on praf]Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci