Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Приметы 20 января

У славян есть несколько народных примет, связанных c 20 января. Среди них есть такие приметы: "Если в этот день погода стоит ясная, то лето будет засушливым", "Пасмурная и снежная погода сулит обильный урожай". Утром в этот день нужно выпить воды крещенской, чтобы быть здоровым весь год.

The slavs have some folk sayings connected with January 20. Among them there are such sayings: "If this day the weather is clear, the summer will be droughty", "Cloudy and snowy weather promises a plentiful harvest". In the morning of this day you should drink Epiphany water to be healthy all year.

утром
[ùtram]
погода
[pagoda]
несколько
[neskal`ka]
здоров
[zdarof]
народный
[narodnyj]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία