Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Приметы 20 января

У славян есть несколько народных примет, связанных c 20 января. Среди них есть такие приметы: "Если в этот день погода стоит ясная, то лето будет засушливым", "Пасмурная и снежная погода сулит обильный урожай". Утром в этот день нужно выпить воды крещенской, чтобы быть здоровым весь год.

The slavs have some folk sayings connected with January 20. Among them there are such sayings: "If this day the weather is clear, the summer will be droughty", "Cloudy and snowy weather promises a plentiful harvest". In the morning of this day you should drink Epiphany water to be healthy all year.

утром
[ùtram]
погода
[pagoda]
несколько
[neskal`ka]
здоров
[zdarof]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία