Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Приметы 23 января

В древней Руси говорили про 23 января: "Какой день - такое и лето". Это значит, что какая погода будет в этот день, такая погода будет ближайшим летом. Иней в этот день сулит мокрое и холодное лето. Ясное небо в этот день говорит, что лето будет теплое и ясное.

In ancient Russia people said about January 23: "The summer will be like this day". It means that weather this day will show that weather will be the next summer. Hoarfrost this day promises wet and cold summer. The clear sky on this day says that the summer will be warm and clear.

тепло
[tiplo]
значит
[znachit]
холодный
[khalòdnyj]
погода
[pagoda]
древний
[drevnij]
холодно
[khòladna]
Ετικέτες: Καιρός

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Καιρός

В Санкт-Петербурге идёт дождь, а в Москве солнечно [f Sankt-Pitirburge id'ot dosht', a v Maskve solnichna] - it's raining in St. Petersburg, and it's sunny in Moscow
Ετικέτες: Στο δρόμο, Καιρός
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Сегодня 62-градусный мороз в Белоярском районе побил российский рекорд

[sivodn'ya 62-gradusnyj maros v B'elayarskom rajone pab'il rasijskij rikort]

Today, the 62-degree frost in Beloyarsky district broke the Russian record
Ετικέτες: Καιρός, Φύση
На улицах столицы России самая настоящая зимняя сказка [na ul'itsakh stal'itsy Ras'ii samaya nastayashhaya zimn'aya skaska] - There is a real winter fairy tale on the streets of the capital of Russia
Ετικέτες: Καιρός
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία