Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

"Русский Север"

Национальный Парк "Русский Север" расположен в Вологодской области России. Он был основан 20 марта 1992 года с целью сохранения уникальных природных комплексов и богатейшего историко-культурного наследия этого края. Это земли с богатым историческим прошлым, на которых расположено большое количество памятников архитектуры и истории. На территории парка есть 8 турбаз, 5 детских лагерей отдыха и летний трудовой лагерь для подростков, а также 4 охотничье-рыболовные базы.

The national park "Russian North" is located in the Vologda region of Russia. It was created on March 20, 1992 for the purpose of preservation of unique natural complexes and the most rich historical and cultural heritage of this place. These are lands with the rich historical past on which a large number of monuments of architecture and history is located. There are 8 camp sites, 5 children's summer camps and summer labor camp for teenagers, and also 4 hunting-fishing bases in the territory of the park.

север
[sever]
русский
[rùsskij]
памятник
[pamyatnik]
отдых
[òtdykh]
национальный
[natsional`nyj]
летний
[letnij]
отдыхать
[atdykhàt']
детский
[detskij]
богатый
[bagatyj]
архитектура
[arkhitektura]
историк
[istorik]
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία, Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В России, в Липецкой области, есть памятник персонажу русских народных сказок - Змею Горынычу.

In Russia, in the Lipetsk region, There is a monument to the character of Russian folk tales - Snake Gorynych.
Ετικέτες: Ρωσία, Ζώα, Τέχνη, Culture
Россия, Калининград, Набережная Рыбной деревни
Russia, Kaliningrad, the Quay of the Fish Village
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία