Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Факты о младенцах

Некоторые страны учитывают возраст человека не с момента рождения, а с момента зачатия. Корея является такой страной. Околоплодные воды – идеальная среда обитания для малыша. В состав вод входит такое же количество соли как в океанической воде. Новорожденный имеет развитый рефлекс ныряния и при этом может намного больше пробыть под водой, чем взрослый. Человек как и любое млекопитающее имеет зародыш хвоста, развитие которого прекращается на восьмой неделе.

Some countries consider age of a person not from the moment of the birth but from the moment of conception. Korea is a such country. Amniotic waters – ideal habitat for the kid. It has the same amount of salt as oceanic waters. The newborn has a developed reflex of diving and can stay much longer under water than an adult. A human as well as any mammal has a germ of a tail which development stops on the eighth week.

человек
[chilavèk]
хвост
[khvòst]
развитие
[razvìtije]
момент
[moment]
восьмой
[vas'mòj]
неделя
[nidèl'a]
Ετικέτες: Επιστήμη , Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Επιστήμη , Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία