Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Национальный парк Паанаярви

Национальный парк Паанаярви расположен в Карелии (Россия). Он был создан 20 мая 1992 года. На территории парка имеется несколько гор, входящих в десятку самых высоких в Карелии: гора Лунас, гора Кивакка, гора Мянтютунтури. Достопримечательностью парка является фьельд Нуорунен, которая является самой высокой горой во всей Карелии. Ее высота составляет 576,7 м. На территории парка расположено 15 крупных геологических объектов и 54 памятников природы.

The Paanajarvi National Park is located in Karelia (Russia). It was created on May 20, 1992. There are several mountains entering ten the highest in Karelia in the territory of park: mountain Lunas, Kivakk's mountain, Myantyutunturi's mountain. Sight of park is Nuorunen which is the highest mountain in all Karelia. Its height makes 576,7 m. There are 15 large geological objects and 54 nature sanctuaries in the territory of this park.

достопримечательность
[dostoprimechatel'nost']
национальный
[natsional`nyj]
памятник
[pamyatnik]
высота
[vysatà]
несколько
[neskal`ka]
гора
[gara]
Ετικέτες: Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία