Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Петергоф

Петергоф - это российский город, расположенный на южном берегу Финского залива. Он является крупным туристическим, научным и учебным центром к западу от Санкт-Петербурга. Петергоф был основан в 1710 году как императорская загородная резиденция. Он получил статус города в 1762 году. В городе находится памятник мировой архитектуры и дворцово-паркового искусства XVIII—XIX веков музей-заповедник «Петергоф».

Peterhof is a Russian city located on a southern coast of the Gulf of Finland. It is a large tourist, scientific and training center to the West from St. Petersburg. Peterhof was founded in 1710 as an imperial country residence. It has received the status of the city in 1762. There is a monument of world architecture and palace and park art of the XVIII—XIX centuries the memorial estate "Peterhof" in the city.

памятник
[pamyatnik]
музей
[muzej]
запад
[zapat]
город
[gòrat]
берег
[berek]
научный
[nauchnyj]
искусство
[iskusstvo]
дорогой
[daragoj]
архитектура
[arkhitektura]
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία