Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Васюганские болота

Васюганские болота (в России) являются самыми большими болотами в мире. Они расположены в Западной Сибири, между реками Оби и Иртыша. Площадь болот составляет 53 тысячи км². Васюганские болота возникли около 10 тысяч лет назад и с тех пор постоянно увеличиваются. Болота содержат огромные запасы торфа и противодействуют парниковому эффекту. Запасы торфа составляют более 1 млрд тонн. Болота являются основным источником пресной воды в регионе.

Vasyugan Swamp (in Russia) is the largest swamp in the world. They are located in Western Siberia, between the Ob and Irtysh Rivers. The area of swamp is 53 thousand km². Vasyugan Swamp appeared about 10 thousand years ago and since then constantly increases. The swamp contains huge reserves of peat and counteracts greenhouse effect. Reserves of peat are more than 1 billion tons. Swamp is the main source of fresh water in the region.

площадь
[plòshit']
тысяча
[tysyacha]
огромный
[agròmnyj]
западный
[zapadnyj]
Ετικέτες: Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία