Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Воронежский заповедник

Воронежский заповедник расположен в Воронежской и Липецкой областях России. Площадь заповедника - 31 тысяча гектар. Здесь богатая флора и фауна. Заповедник насчитывает 217 видов птиц, более 1000 видов растений (включая дуб возрастом 412 лет) и 60 видов животных. На территории музея находятся бобровый питомник, музей природы, веревочный парк и экологическая тропа.

The Voronezh reserve is located in the Voronezh and Lipetsk regions of Russia. The area of the reserve is 31 thousand hectares. There is rich flora and fauna here. The reserve contains 217 bird species, more than 1000 species of plants (including the oak which age is 412 years old) and 60 animal species. There are a beaver nursery, the museum of the nature, the rope park and an ecological track in the territory of the museum.


тысяча
[tysyacha]
площадь
[plòshit']
музей
[muzej]
здесь
[sdès']
возраст
[vòzrast]
природа
[priroda]
животное
[zhivotnoe]
богатый
[bagatyj]
Ετικέτες: Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία