Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Заповедник Денежкин Камень

Заповедник Денежкин Камень находится в Свердловской области России. Он был основан в 1946 году. Основной тип растительности - горно-таёжные леса. Здесь растут пихты, ели, кедры. На территории заповедника обитают бурый медведь, росомаха, рысь и др.

The reserve Denezhkin Kamen is situated in Sverdlovsk region of Russia. It was founded in 1946. The main type of vegetation - the mountain and taiga woods. Here firs, fir-trees, cedars. In the territory of the reserve a brown bear, a glutton, a lynx and others live.

медведь
[midvèd']
Ετικέτες: Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία