Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Калужские засеки

Заповедник "Калужские засеки" расположен в Калужской области (Россия). Он был основан 5 ноября 1992 года. На территории заповедника протекает около 20 рек и ручьёв. Здесь обитают зубры и много других животных, рыб и птиц. Природа заповедника восхитительна.

The nature reserve "Kaluzhskiye Zaseki" is located in the Kaluga region (Russia). It was created on November 5, 1992. In the territory of the reserve about 20 rivers and streams flow. Bisons and many other animals, fishes and birds live here. The reserve nature is delightful.

природа
[priroda]
около
[okalo]
много
[mnogo]
животное
[zhivotnoe]
ноябрь
[nayàbr']
Ετικέτες: Φύση

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Φύση

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία