Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Чинить скотчем

Это именно то, что я хочу видеть перед вылетом - как какой-то мужик чинит турбину скотчем

This is exactly what I want to see before departure - as a man repairing a turbine with duct tape
Ετικέτες: Inventions

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Inventions

Пиццу трудно назвать здоровым блюдом, тем более для детей. Однако пиццу можно сделать немного более полезным блюдом. Если вы добавите в вашу пиццу побольше разнообразных овощей и красиво её декорируете, пицца станет любимым детским блюдом.

It is difficult to call pizza a healthy dish, especially for children. However pizza can became more useful dish. If you add to your pizza more various vegetables and decorate it beautifully, еру pizza will become a favourite children's dish.

трудно
[trudno]
сделать
[sdelat`]
пицца
[pitsa]
однако
[adnako]
назвать
[nazvat`]
можно
[mozhno]
красиво
[krasivo]
здоров
[zdarof]
более
[bolee]
полезный
[paleznyj]
любимый
[lyubimyj]
Ετικέτες: Φαγητό, Inventions
Рогожка - это ткань с шахматным плетением нити, которая используется для мягкой мебели. Эта ткань идеально гармонирует с такими стилями интерьера, как прованс и кантри. Рогожка является благородной и качественной тканью с отличными техническими характеристиками.

Gunny is a fabric with chess weaving of thread which is used for upholstered furniture. This fabric is ideally in harmony with such interior styles as Provence and country. Gunny is noble and qualitative fabric with excellent technical characteristics.

отлично
[atlichno]
мебель
[mebil`]
Ετικέτες: Στο σπίτι, Inventions
Докторская колбаса - это популярный в странах бывшего СССР сорт варёной колбасы. Это вкусный диетический продукт с пониженным содержанием жиров. Докторская колбаса была разработана в СССР в 30-х годах и остается популярной до сих пор.

Doctorskaya sausage is popular in the countries of the former USSR sort of boiled sausage. It is a tasty dietary product with a lowered content of fats. Doctorskaya sausage was developed in the USSR in the thirties and still remains popular.

колбаса
[kalbasà]
вкусный
[fkùsnyj]
Ετικέτες: Φαγητό, Inventions
Мельница - это механизм, предназначенный для измельчения сыпучих, а также пастообразных материалов. Наиболее известным применением ветряных мельниц является их использование для помола муки. В XIX веке с развитием паровых машин использование мельниц постепенно стало сокращаться. Первая ветряная мельница была изобретена греческим математиком Героном Александрийским.

Mill is the mechanism intended for crushing of loose, and also pastelike materials. The most known application of windmills is their use for a flour grinding. In the 19th century with development of steam-engines use of mills began gradually to be reduced. The first windmill was invented by a Greek mathematician Heron of Alexandria.

наиболее
[naibolie]
математик
[matematik]
развитие
[razvìtije]
машина
[mashìna]
математический
[matimatichiskij]
Ετικέτες: Inventions
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία