Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Долина Нарзанов

Долина Нарзанов - это бальнеологический курорт расположенный на Кавказе (Россия). Он знаменит своими целебными минеральными водами. Здесь имеется 20 мощных минеральных источников типа нарзан. Недалеко отсюда, на горе Шиджатмаз находится астрономическая станция Пулковской обсерватории.

The valley of Narzan is a balneological resort located in the Caucasus (Russia). It is famous for its healing mineral waters. There are 20 powerful mineral sources of the type narzan here. Nearby from here, there is the astronomical station of Pulkovo Observatory on the mountain Shidzhatmaz.

станция
[stàntsiya]
отсюда
[atsyuda]
недалеко
[nedaleko]
здесь
[sdès']
Ετικέτες: Showplaces

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Showplaces

Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Курайская степь, Россия. Река Чуя. - Kurai steppe, Russia. The Chuya River.
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В июле 1965 года благодаря космическому аппарату Маринер-4 были впервые обнаружены кратеры на поверхности Марса. Фотографии кратеров были сделаны камерами космического аппарата во время близкого пролёта вблизи Красной Планеты 14-15 июля, а затем были отправлены на Землю.

In July, 1965 thanks to the Mariner-4 spacecraft craters on the surface of Mars were for the first time found. Photos of craters were made by spacecraft cameras during the close flight near the Red Planet on July 14-15, and then sent to Earth.

впервые
[fpirvye]
фотография
[fatagrafiya]
красный
[kràsnyj]
космический
[kasmicheskij]
близкий
[bliskij]
Ετικέτες: Επιστήμη , Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία