Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Черноплодная рябина

Черноплодная рябина выращивается как пищевой, декоративный и лекарственный кустарник. Ее свежие плоды используют в качестве витаминного средства и для лечения многих болезней. Сок этого растения способствует укреплению стенок кровеносных сосудов. В листьях черноплодной рябины содержатся вещества, улучшающие работу печени. Ее плоды можно использовать для приготовления варенья и наливки.

Black chokeberry is grown up as an alimentary, ornamental and medicinal shrub. Its fresh fetuses are used as a vitamin agent and for treatment of many deseases. Juice of this plant promotes strengthening of walls of blood vessels. Black chokeberry leaves contain substances that improve work of a liver. Its fruits can be used for preparation of jam and fruit liqueur.
Ετικέτες: Φαγητό, Υγεία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Φαγητό, Υγεία

А после спортзала я люблю навернуть пиццы! [a posli sportzala ya l'ubl'u navirnut' pitsy] - And after the gym I like to eat pizza!

Шучу [shuchu] - Just kidding

Не хожу я ни в какой спортзал [ni khazhu ya ni f kakoj sportzal] - I do not go to any gym
Ετικέτες: Φαγητό, Υγεία
Люблю тебя [l'ubl'u tib'a] - I love you

Я не курица [ya ni kuritsa] - I'm not a chicken
Ετικέτες: Φαγητό, Emotions
Ночной перекус [nachnoj pirikus] - night snack
Приятного аппетита! [priyàtnava apitìta] - Bon appétit!
Ετικέτες: Φαγητό
Термальная вода - это вода с богатым минеральным составом, который обеспечивает ей целебные свойства. Часто термальная вода имеет температуру до сорока и более градусов. Источниками термальной воды являются подземные гейзеры. Такая вода используется в косметологии.

Thermal water is water with rich mineral structure which provides it curative properties. Often thermal water has temperature to forty and more degrees. Sources of thermal water are underground geysers. Such water is used in cosmetology.

градус
[gradus]
температура
[timpiratura]
Ετικέτες: Υγεία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία