Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Форос

Форос - это курортный посёлок, который находится на южном берегу Крыма (Россия). Форос омывается Черным морем. Здесь развит туризм. В 2 километрах от Фороса находилась дача президента СССР Михаила Горбачёва - «дача Горбачёва». Ежегодно на Форосе отдыхает огромное количество туристов. Основная достопримечательность Фороса – это огромный парк с редкими растениями со всего мира. Другие достопримечательности курорта: Гора Дракон, Дворец Кузнецова, Дворец Меллас и Скала Парус.

Foros is a resort settlement which is situated on the southern coast of the Crimea (Russia). Foros is washed by the Black Sea. Tourism is developed here. There was a datcha of the USSR president Mikhail Gorbachev - "Gorbachev's dacha". Annually the huge number of tourists has a rest on Foros. The main place of interest of Foros is a huge park with rare plants from around the world. Other sights of the resort are: Mountain Drakon, Kuznetsov's Palace, Palace Mellas and Sail Rock.

турист
[turist]
президент
[prizident]
километр
[kilametr]
достопримечательность
[dostoprimechatel'nost']
огромный
[agròmnyj]
берег
[berek]
дворец
[dvarets]
Ετικέτες: Showplaces

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Showplaces

Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Курайская степь, Россия. Река Чуя. - Kurai steppe, Russia. The Chuya River.
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В июле 1965 года благодаря космическому аппарату Маринер-4 были впервые обнаружены кратеры на поверхности Марса. Фотографии кратеров были сделаны камерами космического аппарата во время близкого пролёта вблизи Красной Планеты 14-15 июля, а затем были отправлены на Землю.

In July, 1965 thanks to the Mariner-4 spacecraft craters on the surface of Mars were for the first time found. Photos of craters were made by spacecraft cameras during the close flight near the Red Planet on July 14-15, and then sent to Earth.

впервые
[fpirvye]
фотография
[fatagrafiya]
красный
[kràsnyj]
космический
[kasmicheskij]
близкий
[bliskij]
Ετικέτες: Επιστήμη , Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία