Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Ночной Липецк

Фотография демонстрирует ночную Площадь Космонавтов в русском городе Липецк. На самом деле эта площадь не имеет официального название, однако поскольку она примыкает к улице Космонавтов, то жители города назвали ее Площадью Космонавтов. На площади установлена памятная плита с надписью "Слава героям космоса".

The photo shows night Kosmonavtov Square in the Russian city of Lipetsk. Actually this area has no official name however as it adjoins Kosmonavtov Street, residents called it Kosmonavtov Square. The memorable plate with the inscription "Glory to Heroes of Space" is placed in the square.

фотография
[fatagrafiya]
фотограф
[fatògraf]
площадь
[plòshit']
плита
[plità]
космос
[kòsmas]
космонавт
[kasmanàft]
город
[gòrat]
памятник
[pamyatnik]
житель
[zhitel`]
Ετικέτες: Showplaces

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Showplaces

Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Курайская степь, Россия. Река Чуя. - Kurai steppe, Russia. The Chuya River.
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В июле 1965 года благодаря космическому аппарату Маринер-4 были впервые обнаружены кратеры на поверхности Марса. Фотографии кратеров были сделаны камерами космического аппарата во время близкого пролёта вблизи Красной Планеты 14-15 июля, а затем были отправлены на Землю.

In July, 1965 thanks to the Mariner-4 spacecraft craters on the surface of Mars were for the first time found. Photos of craters were made by spacecraft cameras during the close flight near the Red Planet on July 14-15, and then sent to Earth.

впервые
[fpirvye]
фотография
[fatagrafiya]
красный
[kràsnyj]
космический
[kasmicheskij]
близкий
[bliskij]
Ετικέτες: Επιστήμη , Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία