Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Тайга

Тайга - это территория с хвойным лесом. Тайга — это самая большая по площади ландшафтная зона России. Животный мир тайги очень богат и разнообразен. В тайге отличная рыбалка и охота. Здесь собирают ягоды и лекарственные травы.

The taiga is a territory with a coniferous forest. The taiga is the biggest area of Russia. The taiga fauna is very rich and various. There are excellent fishing and hunting in taiga. Berries and medicinal herbs are picked here.

ягоды
[yàgady]
здесь
[sdès']
площадь
[plòshit']
животное
[zhivotnoe]
богатый
[bagatyj]
Ετικέτες: Φύση, Showplaces

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Φύση, Showplaces

Республика Адыгея

Ο συντάκτης της εικόνας: Юрий Шевченко

Республика Адыгея. Цветущие рододендроны в природном парке «Большой Тхач». Россия

The Republic Of Adygea. Blooming rhododendrons in the natural Park "Bolshoi Thach". Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
Болотистое озеро

Ο συντάκτης της εικόνας: Фёдор Лашков

Болотистое озеро. Север Ленинградской области, Россия
The swampy lake. North of the Leningrad Region, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία