Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Переславль-Залесский

Переславль-Залесский - это российский город в Ярославской области. Он расположен в 140 километрах от Москвы. Город основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким как Переяславль. Памятник основателю города Юрию Долгорукому расположен возле въезда в город. В городе находится много музеев: музей утюга, музей чайника, музей паровозов, музей хитрости и смекалки и другие.

Pereslavl-Zalessky is a Russian city in the Yaroslavl region. It is located in 140 kilometers from Moscow. The city was founded as Pereyaslavl in 1152 by the prince Yury Dolgorukiy. The monument to the founder of the city Yury Dolgorukiy is located near entry into the city. There are many museums in the city: the iron museum, the teapot museum, steam engines museum, the cunning and savvy museum and others.

чайник
[chàjnik]
памятник
[pamyatnik]
музей
[muzej]
километр
[kilametr]
город
[gòrat]
Ετικέτες: Showplaces

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Showplaces

Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Курайская степь, Россия. Река Чуя. - Kurai steppe, Russia. The Chuya River.
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В июле 1965 года благодаря космическому аппарату Маринер-4 были впервые обнаружены кратеры на поверхности Марса. Фотографии кратеров были сделаны камерами космического аппарата во время близкого пролёта вблизи Красной Планеты 14-15 июля, а затем были отправлены на Землю.

In July, 1965 thanks to the Mariner-4 spacecraft craters on the surface of Mars were for the first time found. Photos of craters were made by spacecraft cameras during the close flight near the Red Planet on July 14-15, and then sent to Earth.

впервые
[fpirvye]
фотография
[fatagrafiya]
красный
[kràsnyj]
космический
[kasmicheskij]
близкий
[bliskij]
Ετικέτες: Επιστήμη , Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία