Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Музей восковых фигур в Суздале

Музей восковых фигур в Суздале на самом деле является московским музеем, который был перемещен в город Суздаль. Новые восковые фигуры продолжают появляться в музее. Они представляют собой отечественные персоналии за период с 9 века по 20 век. Среди восковых фигур можно встретить фигуры русских писателей: Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя, Достоевского, Горького, Чехова.

The wax museum in Suzdal actually is the Moscow museum which has been moved to the city of Suzdal. New waxworks continue to appear in the museum. They represent local persons from the 9th century till the 20th century. Among waxworks it is possible to meet figures of Russian writers: Pushkin, Lermontov, Turgenev, Gogol, Dostoyevsky, Gorky, Chekhov.

русский
[rùsskij]
музей
[muzej]
который
[katoryj]
город
[gòrat]
встретить
[fstretit`]
возможно
[vazmozhno]
Ετικέτες: Showplaces

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Showplaces

Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Курайская степь, Россия. Река Чуя. - Kurai steppe, Russia. The Chuya River.
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В июле 1965 года благодаря космическому аппарату Маринер-4 были впервые обнаружены кратеры на поверхности Марса. Фотографии кратеров были сделаны камерами космического аппарата во время близкого пролёта вблизи Красной Планеты 14-15 июля, а затем были отправлены на Землю.

In July, 1965 thanks to the Mariner-4 spacecraft craters on the surface of Mars were for the first time found. Photos of craters were made by spacecraft cameras during the close flight near the Red Planet on July 14-15, and then sent to Earth.

впервые
[fpirvye]
фотография
[fatagrafiya]
красный
[kràsnyj]
космический
[kasmicheskij]
близкий
[bliskij]
Ετικέτες: Επιστήμη , Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία