Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Норильск

Норильск - это российский город, который находится в Красноярском крае. Город расположен на севере края к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея. Норильск — это самый северный в мире город с постоянным населением более 150 000 жителей. С 25 ноября 2001 года въезд иностранных граждан в Норильск возможен только по разрешению властей. Норильск был основан в 1935 году.

Norilsk is the Russian city which is located in Krasnoyarsk Krai. The city is located in the north of the region to the South from the Taimyr peninsula, approximately in 90 km to the East from Yenisei. Norilsk is the most northern city in the world with constant resident population more than 150 000 inhabitants. Since November 25, 2001 entry of foreign citizens into Norilsk is possible only on permission of the authorities. Norilsk was founded in 1935.

север
[sever]
город
[gòrat]
восток
[vastok]
иностранный
[inastranyj]
житель
[zhitel`]
Ετικέτες: Showplaces

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Showplaces

Кавказский хребет

Ο συντάκτης της εικόνας: Vladislav Ionis

Кавказский хребет на закате, Россия

The Caucasian ridge at sunset, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
Музей-заповедник Коломенское, Москва, Россия
Kolomenskoye Museum-Reserve, Moscow, Russia
Ετικέτες: Φύση, Showplaces
Курайская степь, Россия. Река Чуя. - Kurai steppe, Russia. The Chuya River.
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
В июле 1965 года благодаря космическому аппарату Маринер-4 были впервые обнаружены кратеры на поверхности Марса. Фотографии кратеров были сделаны камерами космического аппарата во время близкого пролёта вблизи Красной Планеты 14-15 июля, а затем были отправлены на Землю.

In July, 1965 thanks to the Mariner-4 spacecraft craters on the surface of Mars were for the first time found. Photos of craters were made by spacecraft cameras during the close flight near the Red Planet on July 14-15, and then sent to Earth.

впервые
[fpirvye]
фотография
[fatagrafiya]
красный
[kràsnyj]
космический
[kasmicheskij]
близкий
[bliskij]
Ετικέτες: Επιστήμη , Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία