Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Музыка везде

музыка
[muzyka]
музыкант
[muzykant]
музыкальный
[muzykal`nyj]
Спорю, что он музыкант.
[spòryu, shto on muzykànt]
Мне нравится Ваш музыкальный вкус.
[mne nràvitsa vash muzykàl'nyj fkùs]
Ετικέτες: Culture

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Culture

Збручский идол - славянский каменный идол, найденный у села Гусятин в реке Збруч в 1848 году. Идол представляет собой четырёхгранный столб высотой более двух метров, высеченный из серого известняка. Идол был создан в десятом веке. По данным археологических раскопок, идол был установлен на территории святилища, расположенного на горе Бохит. В Москве, Киеве, Гродно, Варшаве, Вильнюсе, Одессе и Тернополе имеются копии этого славянского идола в натуральную величину.

Zbruchsky idol is a Slavic stone idol found at the village of Gusyatin in the river Zbruch in 1848. The idol represents the tetrahedral column more than two meters in high made from gray limestone. The idol was created in the tenth century. According to archeological excavations, the idol has been established in the territory of the sanctuary located on the mountain Bokhit. In Moscow, Kiev, Grodno, Warsaw, Vilnius, Odessa and Ternopil there are copies of this Slavic idol full-scale.

славянский
[slav'anskij]
каменный
[kamenyj]
десять
[dèsit']
высота
[vysatà]
Ετικέτες: Culture
Эта фотография картофеля на чёрном фоне была продана на аукционе за 1 миллион долларов

[ehta fatagrafiya kartofil'a na chyornam fon'e byla prodana na auktsione za adin million dollarof]

This photo of potatoes on a black background was sold at auction for $ 1 million
Ετικέτες: Τέχνη, Culture
На днях группа KISS побывала в Москве. Концерт состоялся на стадионе "Олимпийский". Солист группы выступил с гитарой, разукрашенной в цвет национального флага России: белый, синий, красный (горизонтальные полосы)

The other day the KISS group visited Moscow. The concert took place at the "Olympic" stadium. The soloist of the band performed with a guitar, decorated in the color of the national flag of Russia: white, blue, red (horizontal stripes)
Ετικέτες: Τέχνη, Culture
Персидский ковёр - это одна из наиболее известных в мире разновидностей ковров ручной работы, который является одним из символов персидской культуры и государства Иран. Первый сохранившийся персидский ковёр был создан в пятом веке до нашей эры. Этот ковёр был обнаружен в 1949 году во время археологических раскопок советскими учеными.

Persian carpet is one of the kinds of carpets of handwork, most known in the world, which is one of symbols of the Persian culture and the state of Iran. The first remained Persian carpet was created in the fifth century B.C. This carpet was found in 1949 during archeological excavations by the Soviet scientists.

символ
[simvol]
первый
[pèrvyj]
наиболее
[naibolie]
культура
[kul`tura]
ковёр
[kovyor]
Ετικέτες: Τέχνη, Inventions, Culture
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία