Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Знакомство

знакомство
[znakòmstva]
Здравствуйте
[zdràstvujti]
Как вас зовут?
[kak vas zavùt ]
меня зовут...
[minyà zavùt]
когда мы можем встретиться?
[kagdà my mòzhim vstrètitsa]
я работаю в понедельник
[ya rabòtayu v panidèl'nik]
я занят
[ya zànyat]
я свободен в воскресенье
[ya svabòdin v vaskrisèn'je]
утром
[ùtram]
днём
[dn'om]
вечером
[vèchiram]
Приглашаю вас в ресторан в пятницу вечером.
[priglashàyu vas v ristaràn v pyàtnitsu vèchiram]
спасибо
[spasìba]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Στο εστιατόριο, Συνάντηση, Ορολογία των επιχειρήσεων, Σχέσεις, Δουλειά, Ομιλούμενα ρωσικά

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία