Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Принимаем гостей

Принимаем гостей
[prinimàjim gastèj]

Заходи, пожалуйста!
[zakhadì, pazhàlusta]
Рад тебя видеть!
[Rad tibyà vìdit']
Очень хорошо, что ты пришёл.
[òchen' kharashò, shto ty prishòl]
Сюда, пожалуйста!
[syudà, pazhàlusta]
Давай я тебе покажу квартиру!
[Davàj ya tibè pakazhù kvartìru!]
Извини за беспорядок.
[izvinì za besparyàdak]
Чувствуй себя как дома!
[chùvstvuj sibyà kak dòma]
Обед готов!
[abèd gatòv]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Συνάντηση, Ομιλούμενα ρωσικά

Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία