Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Эмоции

#F1|Эмоции# [ehmòtsii] - Emotions:

#F2|О, Боже мой!# [o bòzhe moj] - Oh, my God!
#F3|У меня нет слов!# [u menjà net slov] - I don't know what to say!
#F4|Черт возьми!# [chyort voz'mì] - Oh, damn!
#F5|Увы!# [uv`y] - Alas!
#F6|Правда?# [pràvda] - Really?
#F7|Как жаль!# [kak zhal'] - What a pity!
#F8|Невероятно!# [neveroyàtno] - I can't believe it!
#F9|Ни в коем случае!# [ni v kòjem slùchaje] - No way!
#F10|Какая удача!# [kakàya udàcha] - What a good chance!

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία