Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Идет бычок, качается. Агния Барто

Идет бычок, качается. Агния Барто

Ο συντάκτης της εικόνας: Elena Karneeva

Сегодня давайте выучим известный русский стишок для детей.
Today let's learn a famous Russian children's verse:

Вздыхает на ходу:
"Ох, доска кончается,
Сейчас я упаду!"

[idyòt bychòk, kachàjetsa
vzdykhàit na khadù:
Okh, daskà kanchàjetsa,
Sechàs ya upadù]

The calf is reeling 
And sings while moving:
“Oh, the plank will end in a moment
And I’ll fall down”.

© Агния Барто / Agniya Barto
Ετικέτες: Γραμματική, Ποίημα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Γραμματική, Ποίημα

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Надеть одежду [nad'et' adezhdu] - to put on the clothes
Одеть Надежу [ad'et' Nadezhdu] - to dress up Hope (woman's name)
Утратить надежду [utratit' nadezhdu] - to lose hope
Ετικέτες: Γραμματική
ПТИЧКА
Лети, маленькая птичка, лети
Лети в голубое небо
Раз, два, три
Ты свободна

BIRD
Fly, little bird fly
Fly into the blue sky
One, two, three
You are free

свободный
[svabodnyj]
маленький
[màlin'kij]
голубой
[galubòj]
небо
[nèba]
Птичка: чик-чирик, чирикает
[chik-chirìk, chirìkajet]
Ετικέτες: Ποίημα
Какая я умница!

Моя мама занята, она готовит кушать.
Я помогаю ей накрывать на стол
Я ставлю тарелочки и вилочки на стол.
Какая я умница!

How good i am

My mom is busy, she is cooking.
I help her with the table setting.
I put plates and forks on the table
How good i am!
Ετικέτες: Ποίημα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία