Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Стих Мне мало надо!

Сегодня давайте выучим маленькое, но красивое стихотворение "Мне мало надо!":
Today let's learn a little but beautiful verse "I need very little!":

#F1|Мне мало надо!#
Немного хлеба,
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака!

[mne màla nàda!
Nimnòga khlèba,
i kàpl'u malakà.
Da èhto nèbo,
da èhti ablakà]

I need very little!
Just some bread,
And a drop of milk,
And this sky
And these clouds.

© В. Хлебников/ V. Khlebnikov
Ετικέτες: Γραμματική, Ποίημα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Γραμματική, Ποίημα

ПТИЧКА
Лети, маленькая птичка, лети
Лети в голубое небо
Раз, два, три
Ты свободна

BIRD
Fly, little bird fly
Fly into the blue sky
One, two, three
You are free
свободный
[svabodnyj]
маленький
[màlin'kij]
голубой
[galubòj]
небо
[nèba]
Ετικέτες: Ποίημα
Какая я умница!

Моя мама занята, она готовит кушать.
Я помогаю ей накрывать на стол
Я ставлю тарелочки и вилочки на стол.
Какая я умница!

How good i am

My mom is busy, she is cooking.
I help her with the table setting.
I put plates and forks on the table
How good i am!
Ετικέτες: Ποίημα
Я счастлив, когда погода солнечная
Я грустный, когда погода дождливая
Обрадован, когда идет снег
И мне скучно, когда облачно

I`m happy when it`s sunny
I`m sad when it`s rainy
Excited when it`s snowy
And bored when it`s cloudy
Ετικέτες: Ποίημα
Листья падают

вниз, вниз,
желтые и коричневые
листья падают
над городом.


The leaves are falling

down, down
yellow and brown
the leaves are falling
over the town.
Ετικέτες: Ποίημα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία