Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Стих Мне мало надо!

Сегодня давайте выучим маленькое, но красивое стихотворение "Мне мало надо!":
Today let's learn a little but beautiful verse "I need very little!":

Мне мало надо!
Немного хлеба,
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака!

[mne màla nàda!
Nimnòga khlèba,
i kàpl'u malakà.
Da èhto nèbo,
da èhti ablakà]

I need very little!
Just some bread,
And a drop of milk,
And this sky
And these clouds.

© В. Хлебников/ V. Khlebnikov
Ετικέτες: Γραμματική, Ποίημα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Γραμματική, Ποίημα

Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Надеть одежду [nad'et' adezhdu] - to put on the clothes
Одеть Надежу [ad'et' Nadezhdu] - to dress up Hope (woman's name)
Утратить надежду [utratit' nadezhdu] - to lose hope
Ετικέτες: Γραμματική
ПТИЧКА
Лети, маленькая птичка, лети
Лети в голубое небо
Раз, два, три
Ты свободна

BIRD
Fly, little bird fly
Fly into the blue sky
One, two, three
You are free

свободный
[svabodnyj]
маленький
[màlin'kij]
голубой
[galubòj]
небо
[nèba]
Птичка: чик-чирик, чирикает
[chik-chirìk, chirìkajet]
Ετικέτες: Ποίημα
Какая я умница!

Моя мама занята, она готовит кушать.
Я помогаю ей накрывать на стол
Я ставлю тарелочки и вилочки на стол.
Какая я умница!

How good i am

My mom is busy, she is cooking.
I help her with the table setting.
I put plates and forks on the table
How good i am!
Ετικέτες: Ποίημα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία