Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Чисит 1-10

Порядковые и количественные числительные. Ordinal and cardinal numerals:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ετικέτες: Αριθμοί

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Αριθμοί


Доброе утро!
[dòbraje ùtra]
Хорошего вам дня!
[khoroshego vam dnya]
Ετικέτες: Αριθμοί, Ζώα
Приехал первым - уехал последним. Москва, Алтуфьевское шоссе.
Fist came - last left. Moscow, Altufyevskoe highway.

первый
[pèrvyj]
Ετικέτες: Αριθμοί
Первый день на новой работе. - The first day at a new job.

Порядковые числительные. Ordinal numbers:
первый
[pèrvyj]
второй
[vtaròj]
третий
[trètij]
четвёртый
[chetvyòrtyj]
пятый
[pyàtyj]
шестой
[shistòj]
седьмой
[sed'mòj]
Ετικέτες: Αριθμοί
Почему мы говорим: четыре часА, НО двенадцать часОВ?
Why do we say: четыре часА(4 o'clock), BUT двенадцать часОВ(12 o'clock)?

Правило: используй существительные в следующих падежах после этих числительных (правило последней цифры)
Rule: use nouns in following cases after these numerals (last digit rule):
1, 21, 31, ... 101, … + И.п. ед.ч (Nom.c. singular)


1 книга, час
21 книга, час
101 книга, час
1031 книга, час


2,3,4; 22, 23, 24; … + Р.п. ед. ч. (Gen. case singular)


2 книги, часа
3 книги, часа
4 книги, часа
22 книги, часа
72 книги, часа


5 - 20; 25 - 30; … + Р.п. мн. ч. (Gen.case plural)


5 книг, часов
6 книг, часов
11 книг, часов
12 книг, часов
20 книг, часов
75 книг, часов
Ετικέτες: Αριθμοί
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία