Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Цифры от 1 до 10 на русском. Russian figures from 1 to 10.

Цифры от 1 до 10. Знать цифры, когда вы путешествуете по России, даже более важно, чем слова. Особенно если вы ездите на такси, и это неофициальное такси (в России можно ловить машину, чтобы тебя подвезли). Выучите цифры и договаривайтесь о сумме заранее.

Russian figures from 1 to 10. To know figures when you are traveling in Russia is even more important than words. Especially when you are traveling by taxi and this taxi is not official (it is common in Russia to hitch a car to give you a lift). Learn the figures and negotiate the price before you sit in the car.

один
[adìn]
два
[dva]
три
[tri]
четыре
[chit`yri]
пять
[pyàt']
шесть
[shèst']
семь
[sem']
восемь
[vòsim']
девять
[dèvit']

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία, Αριθμοί, Ταξίδια

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία