Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Русские очень часто употребляют это слово

Русские очень часто употребляют это слово. Особенно когда ты понятия не имеешь, о чём идёт речь, ты можешь просто сказать «конечно!» — и это будет выглядеть так, будто ты бегло говоришь по-русски. Кроме того, это ещё один способ согласиться с кем-нибудь. Пример использования в предложении:

Russian use this word quite often. Especially when you have no idea, what they are talking about, you can just say «конечно!» - and it will look like you are fluent in Russian. Besides, it is a great way to agree with someone. Example of use in a sentence:

конечно [kanèshna] - of course, sure
Ну, конечно, он писатель.
[nu, kanèshna, on pisàtil']

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Сынок, как вернуть всё назад? [synok, kak virnut' vs'o nazat] - Son, how to get it back?
Только не нажимай слишком сильно! [tol'ka ni nazhimaj slishkam sil'na] - Just do not press too hard!
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями [bismyslina asmyslivat' smysl niasmyslinymi mysl'ami] - It makes no sense to interpret meaning with meaningless thoughts
Путь к маяку [put' k mayaku] - The path to the lighthouse


Приятного вам вечера!
[priyàtnava vam vèchira]
Спокойной ночи!
[spakòjnoj nòchi]
и хороших снов!
[i khoroshikh snov]
Ох уж эта русская пунктуация [okh ush ehta ruskaya punktuatsiya] - Oh, this Russian punctuation

"Здравствуйте, Мария, ответьте, пожалуйста, Андрею, там, кажется, вопрос, который, очевидно, не решён"
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία