Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Буква ж

Тайны русского языка - Russian language secrets:
Ж -
огонь
[agòn']

В самом написании буквы Ж виден образ языков пламени
In the way of writing of letter Ж itself can be seen the image of tongues of flame

жара
[zharà]
жаркий
[zhàrkij]
жар
[zhàr]
жжение
[zhzhènije]
жгучий
[zhgùchij]
жало
[zhàla]

муж
[mush]
жена
[zhinà]

рождение [razhdènije] - birth
жизнь [zhìzn'] - life

Муж и жена соединяясь, благодаря огню/искре (пылающей) любви, рождают новую жизнь
Husband and wife connected by fire/sparkle from a (inflamed) love, give birth to a new life.

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Γραμματική, Οικογένεια

О чем переживают родители [a chyom p'er'ezhivayut rad'it'el'i] - What parents worry about

У тебя всё хорошо? [u t'eb'ya fs'yo kharasho] - Are you all right?

Где мой йогурт? [gd'e moi jogurt] - Where is my yogurt?
Ετικέτες: Οικογένεια
Кто моя маленькая красоточка? [kto maya mal'en'kaya krasotachka] - Who's my little beauty?
Кого мама сильно любит? [kavo mama sil'no l'yub'it] - Who mom loves so much?
А кто у нас хочет поиграть? [a kto u nas khochet paigrat'] - And who wants to play?
Король Великобритании Георг V вместе с двоюродным братом - российским императором Николаем II

King George V of Great Britain together with his cousin - the Russian Emperor Nicholas II

вместе
[vmeste]
Ετικέτες: Οικογένεια
Палиндром - это число, буквосочетание, слово или текст, которые в обоих направлениях читаются одинаково. Хорошим примером палиндрома является фраза русского поэта Фета "а роза упала на лапу Азора". Эту фразу можно читать с начала или с конца. В любом случае она будет читаться абсолютно одинаково.

The palindrome is a number, a combination of letters, a word or a text which in both directions reads equally. A good example of a palindrome is a phrase of the Russian poet Fet "а роза упала на лапу Азора". This phrase can be read since the beginning or since the end. Anyway it will be read absolutely equally.

а роза упала на лапу Азора [à ròza upàla na làpu azòra] and the rose fell on Azor's paw


число
[chislo]
фраза
[fraza]
текст
[tekst]
слово
[slòva]
пример
[primèr]
читать
[chitat`]
можно
[mozhno]
Ετικέτες: Γραμματική
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία