Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Комикс Япония

Я сейчас буду вращать глобус, и где бы он ни остановился, туда мы и поедем. [ya sijchàs bùdu vrasshàt' glòbus, i gdè by on ni astanavìlsya, tudà my i pajèdim] -
I'm gonna spin this globe, and wherever it lands, that's where we'll go.

вращать [vrasshàt'] - to spin

Чувак, это не глобус. Это просто мяч, на котором написано "Япония". [chuvàk, èhta ni glòbus. Èhta pròsta myàch, na katòram napìsana jipòniya]
Dude, that's not a globe. It's a ball with Japan written on it.
Япония
[jipòniya]

Замечательно! Когда выезжаем? [zamichàtil'na! Kagdà vyizzhàim] -
Perfect! When do we leave?

Названия других стран - Names of other countries -
http://www.ruspeach.com/phrases/161/ 

comics by lizclimo.tumblr.com

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία