Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Комикс акула 2

Эй, почему мы никогда не зависаем у меня дома?
[èhj, pachimù my nikagdà ni zavisàim u minyà dòma] -
Hey how come we never hang out at my place?

зависать у кого-либо дома [zavisàt' u kavòliba dòma] - to hang out at smb's place

Потому что я не могу дышать под водой, и твои родители постоянно пытаются меня съесть. [patamùshta ya nimagù dyshàt' pad vadòj, i tvaì radìtili pastayànna pytàyutsa minyà sjest'] -
Because I can't breathe under water and your parents keep trying to eat me.
http://www.ruspeach.com/phrases/161/ 

comics by lizclimo.tumblr.com

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία