Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Синонимы глагола "бесить"

Синонимы глагола "бесить" - Synonyms of a verb "бесить":
бесить [bisìt'] - infuriate, make angry, annoy

раздражать [razdrazhàt']
сердить [sirdìt']
злить [zlìt']
выводить из себя [vyvadìt' is sibyà]
действовать на нервы [dèjstvavat' na nèrvy]
досаждать [dasazhdàt']
возмущать [vazmusshàt']

Пример использования: Example of use:
Перестань действовать мне на нервы! - Stop getting on my nerves!
Не зли его. - Don't anger him.

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία