Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Молитва

молитва
[malìtva]
Бог
[bokh]

Другие фразы для тега "Религия" смотри тут
Other phrases for tag "Religion" see here
www.ruspeach.com/phrases/237/
Ετικέτες: Θρησκεία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Θρησκεία

Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Недалеко от центра Москвы. Россия

The Roman Catholic Cathedral of the Immaculate Conception of the blessed virgin Mary. Near the center of Moscow. Russia
Ετικέτες: Θρησκεία, Architecture
Успенский собор, Владимир, Россия
Dormition Cathedral, Vladimir, Russia
Ετικέτες: Θρησκεία, Architecture
Церковь Покрова на Нерли, Россия
Church of the Intercession on the Nerl, Russia
Ετικέτες: Θρησκεία, Architecture
Часовня Святого Духа. Кенозерский национальный парк, Россия.

Chapel Of The Holy Spirit. Kenozersky national Park, Russia.
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία