Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Театр Ленком

Театр Ленком Lenkom Theatre

Звёздный состав труппы, самобытная режиссура Марка Захарова и неподражаемая драматургия Григория Горина сделали Ленком одним из самых популярных театров Москвы.
Адрес: Москва, ул. Малая Дмитровка, 6

The star-studded troupe of director Mark Zakharov and the inimitable Grigory Gorin's drama made Lenkom one of the most popular theatres in Moscow.
Address: Moscow, Malaya Dmitrovka St., 6

Сайт Ленкома. Lenkom's website: www.lenkom.ru
Ετικέτες: Ρωσία, Ρώσοι, Τέχνη

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία, Ρώσοι, Τέχνη

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία