Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Петропа́вловск-Камча́тский.

Петропа́вловск-Камча́тский.

Ο συντάκτης της εικόνας: Natalic Fed

Петропа́вловск-Камча́тский. Petropavlovsk-Kamchatsky

город на дальнем востоке России. Вблизи города возвышаются действующие вулканы Корякская и Авачинская сопки.
Является самым восточным городом всего мира с населением больше 100 тыс. человек.

Экономика:
Добыча и переработка рыбы
Горнорудная промышленность
Туризм

is a city on the Far East of Russia. There are two active volcanos Koryakskaya and Avachinskaya Sopka rising nearby the city.
This city is the eastmost city of the world with the population over 100 thousands inhabitants.

Economics:
Fish industry
Metal mining industry
Tourism
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία