Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Скорей бы

Скорей бы понедельник и снова на работу! - Just let it be Monday and work again!
© Советский плакат. Soviet poster

Скорей бы... [skarèj by] - Just let it be...
Ετικέτες: Χρόνος, Δουλειά

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Χρόνος, Δουλειά

Доброй ночи, Москва! [dobraj nochi, Maskva!] - Good night, Moscow!
Ετικέτες: Χρόνος
Вечерний Кузнецкий Мост. Всё-таки зима в Москве - это чудо!

Evening at Kuznetsky Bridge. Winter in Moscow is a miracle!
Ετικέτες: Χρόνος
Российский Литейно-Механический Завод «МашСталь» выполняет стальное и чугунное литьё, литьё из цветных металлов, обработку и термообработку металлов. На заводе ежегодно производится 16 000 тонн продукции. Продукция завода экспортируется в Казахстан, Беларусь и Украину. Завод расположен в городе Пенза в Пензенской области.

Russian Casting and Mechanical Plant "MashStal" realises steel and iron castings, castings of non-ferrous metals, processing and heat treatment of metals. The plant annually produces 16 000 tonnes of production. The plant's products are exported to Kazakhstan, Belarus and Ukraine. The factory is located in the town of Penza in the Penza region.

металл
Казахстан
[kazakhstàn]
завод
[zavot]
ежегодно
город
[gòrat]
цветной
[tsvitnòj]
Украина
[ukraìna]
производить
Ετικέτες: Ρωσία, Δουλειά
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία