Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Часы

Во сколько вы будете ужинать?
[va skòl'ka vy bùditi ùzhinat']
Мы встречаемся с друзьями в 7 часов вечера.
[my fstrichàimsya s druz’yàmi v sem’ chisòf vèchira]
У меня заказан столик на двенадцать часов.
[u minyà zakàzan stòlik na dvinàtsat' chisòf]
Сколько времени?
[skòl’ka vrèmini]

Другие фразы о Времени - в разговорнике Ruspeach
Other phrases for Time - in Ruspeach Phrasebook
http://www.ruspeach.com/phrases/385/
Ετικέτες: Χρόνος

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Χρόνος

Ну, я в десять с чем-то приезжаю [nu, ya v d'es'at' s chem ta priizhayu] - Well, I'll come at ten o'clock "with something" (not exactly at ten)

Ок, встречу [akei fstrechu] - Ok, I'll meet you

И это по-твоему десять с чем-то?! [i ehta pa tvoimu des'at' s chem ta] - And do you think it is ten o'lock "with something" ?!
Ετικέτες: Χρόνος
В смысле завтра осень? [v smysle zaftra os'in'?] - what do you mean autumn will come tomorrow?
Ετικέτες: Χρόνος
Тёплое лето у стен Кремля [t'oplae leta u sten Kriml'a] - Warm summer near the walls of the Kremlin
Ετικέτες: Χρόνος, Architecture
Желаем всем отличного лета! [zhilaim vs'em atlichnava leta!] - We wish you all a wonderful summer!
Ετικέτες: Χρόνος
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία