Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Иголка в стоге сена

Идиома. Idiom :

Искать иголку в стоге сена. [iskat` igòlku v stòge sèna]
What it means: бессмысленно искать, зря тратить свои силы, пытаясь обнаружить что-то.
English equivalent: to look for a needle in a haystack

SOUND: www.ruspeach.com/handbook/idioms/778/

Как найти иголку в стоге сена? Чтобы найти иголку в стоге сена, достаточно сжечь сено и провести магнитом над пеплом.
How to find a needle in a haystack? To find a needle in a haystack it is enough to burn the haystack and to then use a magnet to attract the needle.

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία