Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Комикс о коте-бизнесмене

Комикс о коте-бизнесмене

Ο συντάκτης της εικόνας: www.businesscat.happyjar.com

Комикс о коте-бизнесмене. A comics about a business cat:

Джанет? - Janet?
Отмени мою встречу на 10 часов.
[atminì mayù vstrèchu na dèsit' chisòf]

Я опоздаю.
[ya apazdàyu]
Да. Да, это произошло снова. - Yeah. Yeah, it happened again.

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ορολογία των επιχειρήσεων, Δουλειά

Безумно красивые цветочные аллеи ГУМа, Москва, Россия
Insanely beautiful floral alleys of Main Universal Store, Moscow, Russia
Ετικέτες: Δουλειά
10 июня 1936 года в Москве была основана крупнейшая советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов. За восемьдесят лет существования киностудии на ней создано более полутора тысяч мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из которых вошли в «Золотой фонд» мировой анимационной классики.

On June 10, 1936 in Moscow the largest Soviet and Russian state film studio of animated movies has been found. For eighty years of existence of the film studio made more than one and a half thousand animated films in most different genres and art technicians, many of which were included into "Gold fund" of world animation classics.

мультфильм
[mul`tfil`m]
мировой
[miravoj]
художественный
[khudazhistvenyj]
техника
[tekhnika]
советский
[savetskij]
Ετικέτες: Δουλειά, Ψυχαγωγία
Горящий тур - это туристической путёвка, которая по каким-либо причинам не была продана в нужный срок. Такая путёвка продаётся по более низкой стоимости в связи со сжатыми сроками её реализации. Чем ближе конец фиксированного срока, тем дешевле будет стоить путёвка. Иногда такой тур можно купить ниже себестоимости. Впервые термин горящий тур появился в СССР.

"Горящий тур" is tourist travel offer which for some reasons hasn't been sold in a due time. Such offer is on sale at lower cost in connection with short deadlines of its realization. Сloser is the end of the fixed term, cheaper will cost an offer. Sometimes such travel offer can be bought below cost. For the first time the term "Горящий тур" appeared in USSR.

купить
[kupit`]
конец
[kanets]
дешевле
[dishevle]
причина
[prichina]
Российский Литейно-Механический Завод «МашСталь» выполняет стальное и чугунное литьё, литьё из цветных металлов, обработку и термообработку металлов. На заводе ежегодно производится 16 000 тонн продукции. Продукция завода экспортируется в Казахстан, Беларусь и Украину. Завод расположен в городе Пенза в Пензенской области.

Russian Casting and Mechanical Plant "MashStal" realises steel and iron castings, castings of non-ferrous metals, processing and heat treatment of metals. The plant annually produces 16 000 tonnes of production. The plant's products are exported to Kazakhstan, Belarus and Ukraine. The factory is located in the town of Penza in the Penza region.

металл
[mital]
Казахстан
[kazakhstàn]
завод
[zavot]
ежегодно
[ezhigodna]
город
[gòrat]
цветной
[tsvitnòj]
Украина
[ukraìna]
производить
[praizvadit`]
область
[oblast`]
Ετικέτες: Ρωσία, Δουλειά
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία