Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Жить как люди

Мы научились летать в небе, как птицы. Мы научились плавать в море, как рыбы. Теперь осталось научиться жить на земле, как люди.

We have learned to fly in the air like birds. We have learned to swim in the sea like fish. Now what's left is to learn to live on earth like humans.

летать
[litàt']
плавать
[plàvat']
жить
[jit']
Ετικέτες: Απόφθεγμα, Ρήματα

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Απόφθεγμα, Ρήματα

Мои попытки побороть лень [mai papytki pabarot' len'] - My attempts to overcome laziness

побороть [pabarot'] - overcome, conquer, surmount, beat
Ετικέτες: Ρήματα
Полёт на воздушном шаре [pal'ot na vazdushnom shar'e] - Balloon flight, Ballooning
Ετικέτες: Ταξίδια, Ρήματα
супер ставка [super stafka] - super bet

обмануть
[abmanùt']
Ετικέτες: Ρήματα
"Вы злые, потому что слабые. Добрым быть всегда сложнее." © Евгений Леонов. -
"You are angry, because you are week. It's always harder to be kind." © Yevgeny Leonov

всегда
[fsigdà]
потому что
[patamu chto]
Евгений
[jifgènij]
добрый
[dòbryj]
злой-добрый
[zlòj-dòbryj]
слабые стороны
[slàbyje stòrany]
Ετικέτες: Απόφθεγμα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία