Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Телефонный разговор

Алло!
[allò]
Извини, я сейчас занят.
[izvinì, ya sijchàs zànit]
Я уже еду.
[ya uzhè jèdu]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Τηλεφωνική ομιλία

15 апреля 1956 года считается датой основания знаменитого Театра Современник в Москве. В этот день в театре состоялась премьера спектакля по пьесе Розова «Вечно живые». Театр Современник был основан группой молодых актёров. Нынешнее здание «Современника» на Чистопрудном бульваре, построено в стиле неоклассицизма с элементами модерна.

On April 15, 1956 is considered as a date of foundation of the well-known Sovremennik Theatre in Moscow. This day in theater the premiere of a performance "Eternally live" by Rozov was held. The Sovremennik theater has been founded by a group of young actors. The present building of "Sovremennik" in Chistoprudny Boulevard, is built in style of neoclassicism with modernist style elements.

театр
[t'iatr]
здание
[zdanie]
спектакль
[spiktakl`]
молодой
[maladoj]
группа
[grupa]
Средство связи между водителем и пассажиром, 1970-е.
Алло!
[allò]
Я не мог до тебя дозвониться.
[ya ni mok da tibyà dazvanìtsa]
Я уже еду.
[ya uzhè jèdu]
Из-за этих телефонов люди не общаются друг с другом, то ли дело раньше!
Because of these phones people don't communicate with each other, it used to be better!

телефон
[tiliphòn]
люди
[lyùdi]
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία