Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Телефонный разговор

Алло!
[allò]
Извини, я сейчас занят.
[izvinì, ya sijchàs zànit]
Я уже еду.
[ya uzhè jèdu]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Τηλεφωνική ομιλία

Средство связи между водителем и пассажиром, 1970-е.
Алло!
[allò]
Я не мог до тебя дозвониться.
[ya ni mok da tibyà dazvanìtsa]
Я уже еду.
[ya uzhè jèdu]
Из-за этих телефонов люди не общаются друг с другом, то ли дело раньше!
Because of these phones people don't communicate with each other, it used to be better!

телефон
[tiliphòn]
люди
[lyùdi]
Трубка для мобильного телефона.
Handle for a mobile phone.

трубка [trùpka] - handle
Алло!
[allò]
Почему ты не берёшь трубку?
[pachimù ty ni bir'òsh trùpku]
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία