Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Неловкий момент

Не знаете, как сгладить неловкий момент?
Don't know how to smooth out an awkward moment?

1) Пощёлкайте пальцами. - Snap fingers.
2) Скажите, что у Вас проблемы с телепортацией. - Say that you are having problems with teleportation.
3) Бегите. - Run.

неловкий момент [nilòfkij mamènt] - awkward moment

сгладить неловкий момент [sglàdit' nilòfkij mamènt] - smooth out an awkward moment

щелкать пальцами [sshòlkat' pàl'tsami] - snap fingers

Смотрите как формировать повелительное наклонение тут -
See how to form imperative mood here -
http://www.ruspeach.com/learning/course252/lesson4084/

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Σχέσεις, Ψυχαγωγία, Ομιλούμενα ρωσικά

Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Аквапарк «Дон-парк» - это большой водно-развлекательный комплекс недалеко от Ростова-на-Дону (Россия), расположенный на берегу Соленого озера. Он был открыт в 2014 году. На территории этого аквапарка находится 40 аттракционов и водных горок, 4 бассейна и джакузи. В аквапарке проводятся праздники и развлекательные мероприятия.

The "Don park" aquapark is the big water entertainment complex near Rostov-on-Don (Russia) located on the bank of the Salty lake. It was opened in 2014. In the territory of this aquapark there are 40 attractions and waterslides, 4 pools and a jacuzzi. In aquapark holidays and entertaining events are held.

праздник
[pràznik]
открыт
[atkryt]
недалеко
[nedaleko]
большой
[bal'shòj]
берег
[berek]
бассейн
[basèin]
Ετικέτες: Ψυχαγωγία, Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία