Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Патриаршие пруды

Патриаршие пруды
это дорогой жилой микрорайон, расположенный в центре Москвы. В последние 200 лет в этом месте существует только один пруд, однако до 19 века их было три. Благодаря близкому расположению Тверской улицы, этот район популярен среди экспатов.

Ранее здесь проживали и бывали такие великие люди как Карамзин, Жуковский, Пушкин, Гоголь, Баратынский, Крылов, Толстой, Маяковский, Блок, Сеченов, Цветаева, Поленов и др.

Patriarshiye Ponds
is an affluent residential area in downtown Moscow, Russia. For the past 200 years, there has been only one pond, although, till 19 century there used to be three. Because of the area's proximity to Tverskaya Street, the area is popular with expatriates.

Famous people like Karamzin, Zhukovsky, Pushkin, Gogol, Baratynsky, Krylov, Tolstoy, Mayakovsky, Blok, Sechenov, Tsvetaeva, Polenov etc. used to live there and visit that place in the past.
Ετικέτες: Ρωσία

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία

Лена - это река в России, крупнейшая река Восточной Сибири. Она впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. Её длина составляет четыре тысячи четыреста сорок километров. Лена — самая крупная из российских рек. Это главная транспортная артерия Якутии.

Lena is a river in Russia, the largest river of Eastern Siberia. It flows into the Laptev Sea of the Arctic Ocean. Its length is four thousand four hundred forty kilometers. Lena is the largest of the Russian rivers. It is the main transport artery of Yakutia.

площадь
[plòshit']
океан
[akiàn]
длина
[dlina]
девяносто
[devyanosta]
сибирский
[sibirskij]
северный
[severnyj]
крупный
[krupnyj]
Ετικέτες: Ρωσία, Showplaces
На улице минус сорок пять градусов [na ulitse minus sorak p'at' gradusaf] - It's minus 45 degrees
Ετικέτες: Ρωσία, Καιρός
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Морозное утро

Ο συντάκτης της εικόνας: Александр Рум

Морозное утро в дачном поселке Морово, Россия
Frosty Morning in the holiday village blighted, Russia
Ετικέτες: Ρωσία, Φύση
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία