Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

40% СКИДКА!

40% СКИДКА!

Ο συντάκτης της εικόνας: Ruspeach

40% СКИДКА! Учи русский язык с диалогами Ruspeach, это весело!
40% DISCOUNT!  Learn Russian with Ruspeach dialogues, it's fun!
www.ruspeach.com/store/

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά, Ruspeach νέα

Даже если вы подходите, это не значит, что вы на своём месте [dazhi esli vy patkhodit'e, ehta ne znachit, chto vy na svayom m'est'e] - Even if you match, it does not mean that you are in your place
Ты всё ещё не понимаешь что такое брак? [ty fs'o ishhyo ni panimaish' chto takoe brak] - Why don't you understand what is marriage

Мои деньги - это мои деньги [mai den'gi - ehta mai den'gi] - My money is mine

Твои деньги - тоже мои деньги [tvai den'gi - tozhe mai den'gi] - Your money is mine too
Седьмой ежемесячный конкурс статей (декабрь 2016) от Ruspeach окончен!

Победителем стала Zarrina. Она получает очередные 5 000 рублей!
В конкурсе был только один участник, поэтому поощрительный приз не достаётся никому. 

Место Автор Количество символов в статьях Количество статей
1 Zarrina 21841 9

Статьи, участвующие в конкурсе

Автор Статья Дата публикации Количество символов
Zarrina Притяжательные местоимения в русском языке (Английский перевод) 05.12.2016 1857
Zarrina Род имен существительных. Женский род. (Английский перевод) 07.12.2016 2355
Zarrina Как научиться произносить звуки в русском языке. Звуки Ш и Ж 23.12.2016 1641
Zarrina Как описать внешность человека в русском языке. Описываем лицо. 23.12.2016 3326
Zarrina Склонение личных местоимений по падежам. Единственное число. 14.12.2016 2544
Zarrina Наиболее часто употребляемые прилагательные, которые нужны иностранцу 06.12.2016 3041
Zarrina Дни недели в русском языке. Что означает название каждого дня 05.12.2016 2146
Zarrina Дни недели в русском языке 04.12.2016 2875
Zarrina Основные правила образования множественного числа существительных 04.12.2016 2056

Всего статей принимало участие в конкурсе: 9 шт.

Подробнее о конкурсе читайте на сайте http://www.ruspeach.com/news/10958/
Ετικέτες: Ruspeach νέα
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία