Εγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

лето осень

К сожалению, лето заканчивается, но впереди прекрасная осень. [k sazhalèniyu lèta zakànchivaitsa no vpiridì prikràsnaya òsin'] - Unfortunately summer is ending, but there is a beautiful autumn ahead.

Просто наслаждайтесь последним днём лета по полной! [pròsta naslazhdàjtis' paslèdnim dn'om lèta pa pòlnaj] - Just enjoy last summer days to the fullest!

по полной [pa pòlnaj] - to the fullest

лето
[lèta]
осень
[òsin']
сожаление
[sazhalènije]
К сожалению, должен сообщить Вам...
[k sazhalèniyu dòlzhyn saabsshìt' vam]
вперёд
[vperyod]
прекрасный
[prikràsnyj]
простой
[prastoj]
наслаждаться
[naslazhdat'sya]
последний
[paslèdnij]
день
[dèn']
Ετικέτες: Χρόνος

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Χρόνος

Ну, я в десять с чем-то приезжаю [nu, ya v d'es'at' s chem ta priizhayu] - Well, I'll come at ten o'clock "with something" (not exactly at ten)

Ок, встречу [akei fstrechu] - Ok, I'll meet you

И это по-твоему десять с чем-то?! [i ehta pa tvoimu des'at' s chem ta] - And do you think it is ten o'lock "with something" ?!
Ετικέτες: Χρόνος
В смысле завтра осень? [v smysle zaftra os'in'?] - what do you mean autumn will come tomorrow?
Ετικέτες: Χρόνος
Тёплое лето у стен Кремля [t'oplae leta u sten Kriml'a] - Warm summer near the walls of the Kremlin
Ετικέτες: Χρόνος, Architecture
Желаем всем отличного лета! [zhilaim vs'em atlichnava leta!] - We wish you all a wonderful summer!
Ετικέτες: Χρόνος
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία