Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Кремль в Измайлово

Кремль в Измайлово

Ο συντάκτης της εικόνας: Юлия Батурина

Кремль в Измайлово, Москва, Россия
Kremlin in Izmaylovo, Moscow, Russia

Как лучше всего добраться до...?
[kak lùchshi vsivò dabràtsa do]

Как лучше всего добраться до Кремля в Измайлово?
What's the best way to Kremlin in Izmaylovo?
Ετικέτες: Ρωσία, Στο δρόμο

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ρωσία, Στο δρόμο

Таганрогский литейный завод находится в Таганроге (Ростовская область, Россия) и входит в состав предприятия «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение». Завод занимается чугунным литьём в ежегодном объеме тринадцать тысяч тонн. Основная продукция завода: электроконфорки, тормозные диски, корпуса турбин и другое.

The Taganrog foundry is located in Taganrog (The Rostov region, Russia) and is a part of the "Corporation Tactical Missile Armament" enterprise. The plant is engaged in iron casting in the annual volume of thirteen thousand tons. Main production of the plant is: electrorings, brake disks, cases of turbines and another.

область
[oblast`]
корпус
[korpus]
завод
[zavot]
ежегодный
[ezhigodnyj]
входить
[vkhadit`]
Ετικέτες: Ρωσία
Утро во Владивостоке выглядит круче любого рассвета [utra va vladivastoke vyglyadit kruche l'ubova rasveta] - Morning in Vladivostok looks steeper than any dawn
Ετικέτες: Στο δρόμο
Аэропорт Шереметьево - международный аэропорт, который находится в Московской области. Шереметьево является одним из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, а также он входит в двадцатку крупнейших аэропортов Европы. Аэропорт Шереметьево включает четыре пассажирских терминалов и один грузовой терминал. Аэропорт был открыт в 1959 году.

Sheremetyevo airport is the international airport which is located in the Moscow region. Sheremetyevo is one of four main airports of Moscow and the Moscow region, and also it enters the twenty of the largest airports of Europe. The Sheremetyevo airport has got four passenger terminals and one cargo terminal. The airport was opened in 1959.

терминал
[tirminàl]
аэропорт
[aerapòrt]
международный
[mezhdunarodnyj]
основной
[asnavnoj]
четыре
[chit`yri]
Ετικέτες: Ρωσία, Ταξίδια
Открытие Большого зала Московской консерватории состоялось 20 апреля 1901 года. Это концертный зал в Москве, который является одной из крупнейших и самых значительных концертных площадок в России и мире. Зал вмещает тысяча семьсот тридцать семь мест. Здесь выступают ведущие российские и зарубежные солисты и коллективы классической музыки, а также проходят крупнейшие музыкальные конкурсы и фестивали.

Opening of the Big hall of the Moscow conservatory took place on April 20, 1901. It is the concert hall in Moscow which is one of the largest and most considerable concert venues in Russia and the world. The hall contains one thousand seven hundred thirty seven places. Here the leading Russian and foreign soloists and collectives of classical music act, and also take place the largest musical competitions and festivals.

тридцать
[trìtsat']
открытие
[atkrytie]
конкурс
[konkurs]
музыка
[muzyka]
консерватория
[kansirvatoriya]
зарубежный
[zarubezhnyj]
выступать
[vystupat`]
Ετικέτες: Ρωσία
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία