Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Душ и душа

В душе я милая, белая и пушистая. А вот когда выйду из душа - такая зараза!
In my soul (First it seems that this refers to soul. However, after reading the full sentence you understand that it was not the word "Soul", but the word "Shower" staying in Prepositional case*) I am very king, white and fluffy. But when I get out of the shower - I am such a bad character!

* Изначально нам кажется что речь идёт о душè, но после прочтения предложения до конца, мы понимаем, что это слово "" стоящее в Предложном падеже.

Читай о Предложном Падеже:
Read about Prepositional Case:
www.ruspeach.com/learning/course220/lesson3466/

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Γραμματική, Ομιλούμενα ρωσικά

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία