Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Вечер в Москве

Вечер в Москве

вечер
[vèchir]
Ετικέτες: Architecture

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Architecture

Дворец бракосочетаний в Казани, Россия [dvar'ets brakasachitanij v Kazan'i] - Wedding Palace in Kazan, Russia
Ετικέτες: Architecture
Ночная оледенелая Москва [nachnaya alidinelaya Maskva] - The night and icy Moscow
Ετικέτες: Ρωσία, Architecture
Окна одной улицы в Нижнем Новгороде, Россия [okna adnoj ul'itsy v N'izhn'em Nofgarad'e, Rasiya] - The windows of one street in Nizhny Novgorod, Russia
Ετικέτες: Architecture
Александровский сад находится в центре Москвы у стен Кремля. Александровский сад был основан в 1812 году. Его площадь составляет около десяти гектаров. В саду расположено множество исторических объектов — Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, обелиск к 300-летию Дома Романовых. На территории сада растёт дуб, которому около 200 лет.

The Alexander Garden is located in the center of Moscow at Kremlin walls. The Alexander Garden was founded in 1812. Its area makes about 10 hectares. There is a set of historical objects — Kutafya the Kremlin tower, the Italian grotto, an obelisk is located to the 300 anniversary of House of Romanovs in a garden. There is an oak which is about 200 years old in the territory of the garden.

центр
[tsentr]
площадь
[plòshit']
около
[okalo]
башня
[bàshnya]
кремль
находиться
[nakhadit`sya]
Ετικέτες: Architecture, Showplaces
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία